Proficiat, Aarde!

Misschien wel het belangrijkste nieuws van het nieuwe Millennium–volgens sommige criteria zelfs verreweg het belangrijkste nieuws sinds het begin van de Industriële Revolutie–lijkt veel minder indruk te maken dan ik had verwacht.

Hoewel het op zich afdoende aanleiding is voor wereldwijde feesten, reusachtige vuurwerkshows (okee, die misschien niet), liters champagne en een geboortegolf over negen maanden, heeft het feit dat de hele wereld overeenstemming heeft bereikt over klimaatverandering vooralsnog tot geen van die dingen geleid (hoewel we wat één ervan betreft zullen moeten afwachten tot september).

Dit is groots, mensen!

  • Vrijwel elk land ter wereld heeft toegezegd om klimaatverandering te bestrijden.
  • De overeenkomst is unaniem aangenomen, bij acclamatie.
  • Het akkoord is bindend voor alle ondertekenende landen.
  • Onder die landen bevinden zich ook de ergste vervuilers: de VS, Rusland en China.
  • Misschien nog wel het belangrijkste: klimaatverandering is eindelijk officieel erkend.

Ik wil wel eens zien hoe ontkenners van klimaatverandering zich hier uit lullen.

Hoewel ik hun standpunt begrijp, ben ik teleurgesteld in de reacties van de milieubewegingen. Nee, dit is nog niet genoeg. Nee, we zijn nog lang niet uit de problemen. Maar de reusachtige reikwijdte van dit akkoord had zelfs van hun een week van feestvieren verdiend, voordat ze hun terechte dompers produceerden.

Vier feest, mensen!

En om aan de wereld te laten zien dat je dit viert: verander met mij je Facebook-profielfoto in een hartgrondig gemeende felicitatie aan die schitterende blauwe knikker, die al zoveel decennia geduldig dreigt er ons als huurders uit te knikkeren dat wij eindelijk bij onze zinnen zijn gekomen, en hebben beloofd het voortaan beter te doen.